Fizyka szkoła podstawowa

Karta wzorów fizyka. Wszystkie wzory z fizyki

Strona w budowie, ale coś już jest i powoli przybywa:)

Zestawienie wzorów z fizyki, praw i zasad obowiązujących w treściach nauczania fizyki w klasie 7 i 8 szkoły podstawowej

Poniższa karta wzorów zawiera postać wzoru, krótki opis zastosowania wzoru fizycznego, opis symboli występujących we wzorze oraz jednostkę fizyczną podanej wielkości.

Pełniejszy opis znajdziesz tu wzory klasa 7 i 1,2 klasa gimnazjum oraz tu wzory klasa 8 i 3 gimnazjum

Karta wzorów

Przejdź do wybranych wzorów na skróty:

Wszystkie wzory z działu wykonujemy pomiary

Wzór na przyrost długości

wzór przyrost długości
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć dowolny przyrost długości. Jeżeli obliczony wynik ze wzoru jest mniejszy od zera, to oznacza, że ciało się skurczyło

Symbole:

Δl- przyrost długości
l2- długość końcowa
l1- długość początkowa

Jednostka:

1m

Nazwa jednostki:

metr

Wzór na długość średnią z dwóch pomiarów

Wzór na długość średnią z dwóch pomiarów
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć średnią długość z dwóch pomiarów

Symbole:

lsr- średnia długość
l1- długość pomiaru pierwszego
l2- długość pomiaru drugiego

Jednostka:

1m

Nazwa jednostki:

metr

Wzór na długość średnią z trzech pomiarów

Wzór na długość średnią z dwóch pomiarów
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć średnią długość z trzech pomiarów

Symbole:

lsr- średnia długość
l1- długość pomiaru pierwszego
l2- długość pomiaru drugiego
l3- długość pomiaru trzeciego

Jednostka:

1m

Nazwa jednostki:

metr

Wzór na długość średnią z n pomiarów

Wzór na długość średnią z n pomiarów
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć średnią długość z n pomiarów

Symbole:

lsr- średnia długość
l1- długość pomiaru pierwszego
l2- długość pomiaru drugiego
ln- długość pomiaru n-tego

Jednostka:

1m

Nazwa jednostki:

metr

Wzór na przedział czasu

Wzór na przedział czasu
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć przedział czasu, czyli upływ czasu na przykład od rozpoczęcia ruchu do zakończenia ruchu

Symbole:

Δt- przedział czasu
to- czas początkowy
tk- czas końcowy

Jednostka:

1s

Nazwa jednostki:

sekunda

Wzór na przyrost temperatury w skali Celsjusza

Wzór na przyrost temperatury w skali Celsjusza
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć zmianę temperatury. Jeżeli wynik z obliczeń ma wartość ujemną, to oznacza, że temperatura w danym zjawisku malała

Symbole:

Δt- przedział temperatury
to- temperatura początkowa
tk- temperatura końcowa

Jednostka:

1o C

Nazwa jednostki:

stopień Celsjusza

Wzór na przyrost temperatury w skali bezwzględnej (skala Kelvina)

Wzór na przyrost temperatury w skali bezwzględnej (skala Kelvina)
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć zmianę temperatury w skali bezwzględnej. Jeżeli wynik z obliczeń ma wartość ujemną, to oznacza, że temperatura w danym zjawisku malała

Symbole:

ΔT- przedział temperatury
To- temperatura początkowa
Tk- temperatura końcowa

Jednostka:

1K

Nazwa jednostki:

kelwin

Wzór na przeliczanie temperatury ze skali Celsjusza na skalę Kelvina

Wzór na przeliczanie temperatury ze skali Celsjusza na skalę Kelvina
Opis wzoru:

Wzór pozwala przeliczyć podaną temperaturę w stopniach Celsjusza na temperaturę w skali Kelvina

Symbole:

T- temperatura w skali Kelvina
t- temperatura w skali Celsjusza
273- współczynnik przeliczania

Jednostka:

1K

Nazwa jednostki:

kelwin

Wzór na przeliczanie temperatury ze skali Kelvina na skalę CelsjuszaWzór na przeliczanie temperatury ze skali Kelvina na skalę Celsjusza

Opis wzoru:

Wzór pozwala przeliczyć podaną temperaturę w skali Kelvina na skalę Celsjusza

Symbole:

t- temperatura w skali Celsjusza
T- temperatura w skali Kelvina
273- współczynnik przeliczania

Jednostka:

1° C

Nazwa jednostki:

stopień Celsjusza

Wzór na przeliczanie temperatury ze skali Fahrenheita na skalę Celsjusza

Wzór na przeliczanie temperatury ze skali Fahrenheita na skalę Celsjusza
Opis wzoru:

Wzór pozwala przeliczyć temperaturę podaną w skali Fahrenheita na temperaturę w skali Celsjusza

Symbole:

t- temperatura w skali Celsjusza
tF- temperatura w skali Fahrenheita
32 oraz 5/9 współczynniki liczbowe przeliczania

Jednostka:

1° C
Nazwa jednostki:

stopień Celsjusza

Wzór na przyrost objętości

Wzór na przyrost objętości
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć przyrost objetości. Jeżeli otrzymany wynik jest ujemny, to oznacza, że objętości zmalała. Na przykład z widra wylano trochę wody

Symbole:

ΔV- przyrost objętości
Vk - objętość końcowa
Vp - objętość początkowa

Jednostka:

1m3

Nazwa jednostki:

metr sześcienny

Wzór na gęstość

Wzór na gęstość
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć gęstość dowolnej substancji, której znamy masę oraz objętość

Symbole:

d- gęstość
m- masa
V- objętość

Jednostka:

kg/m3

Nazwa jednostki:

kilogram na metr sześcienny

Wzór na ciężar ciała

Wzór na ciężar ciała
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć ciężar ciała gdy znamy jego masę oraz przyspieszenie grawitacyjne tuż przy powierzchni Ziemi lub innej dowolnej planety

Symbole:

F- ciężar
m- masa
g- przyspieszenie grawitacyjne (dla Ziemi g=9,81m/s2)

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na ciśnienie

Wzór na ciśnienie
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć ciśnienie wywierane przez siłę parcia na wybraną powierzchnię

Symbole:

p- ciśnienie
F- siła parcia
S- powierzchnia

Jednostka:

1pa

Nazwa jednostki:

paskal

Wszystkie wzory z kinematyki (ruch jednostajny prostoliniowy oraz ruch jednostajnie zmienny)

Wzór na przemieszczenie (przesunięcie ciała)

Wzór na przemieszczenie (przesunięcie ciała)
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć zmianę położenia ciała- czyli przemieszcenie ciała. Gdy przemieszczenie odbywa się po torze prostoliniowym, to przemieszczenie jest równe drodze przebytej przez ciało

Symbole:

s- droga
Δx- przemieszczenie
x k - położenie końcowe
x o - położenie początkowe

Jednostka:

1m

Nazwa jednostki:

metr

Wzór na drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Wzór na drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość przebytej drogi w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Symbole:

s- droga
v- prędkość
t- czas ruchu

Jednostka:

1m

Nazwa jednostki:

metr

Wzór na prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Wzór na prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość prędkości w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Symbole:

v- prędkość
s- droga
t- czas

Jednostka:

1m/s

Nazwa jednostki:

metr na sekundę

Wzór na czas trwania ruchu w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Wzór na czas trwania ruchu w ruchu jednostajnym prostoliniowym
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć czast trwania ruchu jednostajnego prostoliniowego

Symbole:

t- czas
s- droga
v- prędkość

Jednostka:

1s

Nazwa jednostki:

sekunda

Wzór na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej

Wzór na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć prędkość ciała w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym gdy prędkość początkowa wynosi 0m/s

Symbole:

v- prędkość
a- przyspieszenie
t- czas

Jednostka:

1m/s

Nazwa jednostki:

metr na sekundę

Wzór na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym gdy prędkość początkowa jest większa od zera

Wzór na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym gdy prędkość początkowa jest większa od zera
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć prędkość ciała w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym gdy prędkość początkowa jest większa od 0m/s

Symbole:

v- prędkość
vo - prędkość początkowa
a- przyspieszenie
t- czas

Jednostka:

1m/s

Nazwa jednostki:

metr na sekundę

Wzór na prędkość w ruchu jednostajnie opóźnionym

Wzór na prędkość w ruchu jednostajnie opóźnionym
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć prędkość ciała w ruchu jednostajnie opóźnionym prostoliniowym

Symbole:

v- prędkość
vo- prędkość początkowa
a- przyspieszenie
t- czas

Jednostka:

1m/s

Nazwa jednostki:

metr na sekundę

Wzór na przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Wzór na przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć przyspieszenie ciała w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym

Symbole:

a- przyspieszenie
vk- prędkość końcowa
vo
- prędkość początkowa

Jednostka:

1m/s2

Nazwa jednostki:

metr na sekundę do kwadratu

Wzór na przyspieszenie w ruchu jednostajnie opóźnionym

Wzór na przyspieszenie w ruchu jednostajnie opóźnionym
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć przyspieszenie w ruchu jednostajnie opóźnionym prostoliniowym. Obliczone przysieszenie jest przyspieszeniem hamowania

Symbole:

a- przyspieszenie
vo- prędkość początkowa
vk
- prędkość końcowa

Jednostka:

1m/s2

Nazwa jednostki:

metr na sekundę do kwadratu

Wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość przebytej drogi w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym

Symbole:

s- droga
a- przyspieszenie
t- czas ruchu

Jednostka:

1m

Nazwa jednostki:

metr

Wzór na drogę w ruchu jednostajnie opóźnionym, gdy prędkość końcowa wynosi 0m/s

Wzór na drogę w ruchu jednostajnie opóźnionym, gdy prędkość końcowa wynosi 0
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć drogę w ruchu jednostajnie opóźnionym prostoliniowym gdy prędkość końcowa wynosi 0m/s. Co oznacz, że ciało się zatrzymało. Tak obliczona droga jest drogą hamowania

Symbole:

s- droga
vo- prędkość początkowa
t- czas ruchu (czas hamowania)

Jednostka:

1m

Nazwa jednostki:

metr

Wszystkie wzory z dynamiki oraz siły w przyrodzie

Wzór na siłę wynikającą z drugiej zasady dynamiki

Wzór na siłę wynikającą z drugiej zasady dynamiki
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość siły, która działając na ciało o masie m nadała mu przyspieszenie o wartości a

Symbole:

F- siła
m- masa
a- przyspieszenie

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na siłę ciężkości

Wzór na siłę ciężkości
Opis wzoru:

Wzór pozawla obliczyć siłę ciężkośći (ciężar ciałą), siłę z jaką Ziemia przyciąga ciało o mase m, siłę grawitacji

Symbole:

Fc- siła ciężkośći
m- masa
g- przyspieszenie grawitacyjne (9,81m/s2)

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na siłę sprężystości

Wzór na siłę sprężystości
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć siłę sprężystośći na przykład rozciąganej sprężyny. Jeżeli z podanego wzoru obliczymy wartość bezwzględną siły, to mamy obliczoną wartość siły jaką musimy działać na sprężynę aby ją wydłużyć o Δx

Symbole:

Fs- siła sprężystoći
k- współczynnik sprężystości
Δx- wydłużenie

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na siłę tarcia statycznego

Wzór na siłę tarcia statycznego
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć maksymalną wartość siły tarcia statycznego

Symbole:

Ts- siła tarcia statycznego
fs- współczynnik tarcia statycznego
FN- siła nacisku

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na siłę tarcia kinetycznego

Wzór na siłę tarcia kinetycznego
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość siły tarcia kinetycznego

Symbole:

Tk- siła tarcia kinetycznego
fk- współczynnik tarcia kinetycznego
FN- siła nacisku

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na siłę parcia

Wzór na siłę parcia
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość siły parcia

Symbole:

F- siła parcia
p- ciśnienie
S- powierzchnia

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na ciśnienie hydrostatyczne

Wzór na ciśnienie hydrostatyczne
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość ciśnienia hydrostatycznego na podanej głębokości

Symbole:

p- ciśnienie hydrostatyczne
dc- gęstość cieczy
g- przyspieszenie grawitacyjne
h- głębokość

Jednostka:

1pa

Nazwa jednostki:

paskal

Wzór na siłę wyporu

Wzór na siłę wyporu
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość siły wyporu działającej na ciało zanurzone w cieczy. Ta sama zależność pozwala obliczyć wartość siły wyporu działającej na ciało zanurzone w gazie, na przykład balon

Symbole:

Fw- siła wyporu
dc- gęstość cieczy
g- przyspieszenie grawitacyjne
Vzam- objętość części zanurzonej ciała

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na przekładnię sił wynikającą z prasy hydraulicznejWzór na przekładnię sił wynikającą z prasy hydraulicznej

Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość siły działającej przy większym ramieniu prasy hydraulicznej

Symbole:

F2- siła przy większym ramieniu
S2- powierzchnia większego ramienia
F1- siła przy mniejszym ramieniu
S1- powierzchnia mniejszego ramienia

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na dźwignię dwustronną

Wzór na dźwignię dwustronną
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartości sił działających na ramionach dźwigni dwustronnej lub długości ramion dźwigni

Symbole:

F1- siła w ramieniu krótszym
r1- długość ramienia krótszego
F2- siła w ramieniu dłuższym
r2- długość ramienia dłuższego

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na kołowrót

Wzór na kołowrót
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartości sił działających na krążkach kołowrotu lub długości promieni krążków

Symbole:

F1- siła w mniejszym krążku
r1- promień mniejszego krążka
F2- siła w większym krążku
r2- promień większego krążka

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na siłę oddziaływania grawitacyjnego

Wzór na siłę oddziaływania grawitacyjnego
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość siły oddziaływania grawitacyjnego pomiędzy na przykład planetą o masie M a ciałem o masie m

Symbole:

F- siła oddziaływania grawitacyjnego
G- stała grawitacji
M- masa źródła pola grawitacyjnego
m- masa umieszczona w polu źródła
r- odległość pomiędzy masami M i m

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na siłę oddziaływania elektrycznego (wzór na siłę Coulomba)

Wzór na siłę oddziaływania elektrycznego (wzór na siłę Coulomba)
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość siły oddziaływania elektrycznego pomiędzy dwoma ładunkami elektrycznymi

Symbole:

F- siła oddziaływania elektrycznego
k- stała elektryczna
q1 i q2- ładunki elektryczne
r- odległość pomiędzy ładunkami

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na siłę magnetyczną (wzór na siłę Lorentza)

Wzór na siłę magnetyczną
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość siły oddziaływania magnetycznego, gdy kąt pomiędzy prędkością naładowanego elektrycznie ciała, a wektorem indukcji magnetycznej wynosi 90 stopni

Symbole:

F- siła magnetyczna (siła Lorentza)
q- ładunek elektryczny
v- prędkość ładunku elektrycznego
B- indukcja magnetyczna

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Wzór na siłę elektromagnetyczną

Wzór na siłę elektromagnetyczną
Opis wzoru:

Wzór pozwala obliczyć wartość siły oddziaływania pola magnetycznego z przewodnikiem, przez który płynie prąd elektryczny, gdy kąt pomiędzy długością przewodnika, a wektorem indukcji magnetycznej wynosi 90 stopni

Symbole:

F- siła elektromagnetyczna
I- natężenie prądu elektrycznego
l- długość przewodnika
B- indukcja magnetyczna

Jednostka:

1N

Nazwa jednostki:

niuton

Opis wzoru:

Symbole:

Jednostka:

Nazwa jednostki:

Opis wzoru:

Symbole:

Jednostka:

Nazwa jednostki:

Opis wzoru:

Symbole:

Jednostka:

Nazwa jednostki: