Składanie prędkości

Symulacja przedstawia składanie wektorów na przykładzie dodawania dwóch wektorów prędkości- wektora prędkości statku z wektorem prędkości wiatru. W wyniku sumowania tych wektorów powstaje nowy wektor wypadkowy- wektor prędkości z jaką porusza się model statku.