Cząsteczkowa budowa ciał stałych FIZYKA ZADANIA DLA GIMNAZJUM KLASA 1: Cząsteczkowa budowa ciał stałych, Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Część 1

fizyka w gimnazjum wzory prawa zadania

Rozwiązania zadań z fizyki (gimnazjum)

świat fizyki 1 Podręcznik gimnazjum FIZYKA ZADANIA DLA GIMNAZJUM KLASA 1: Cząsteczkowa budowa ciał stałych, Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Część 1
Nr Strona Treść Rozdział
Fizyka zadania
3.1.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 104 Cytat: Wyraź w skali Kelvina następujące temperatury ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Sprawdzamy prawdziwość hipotezy o cząsteczkowej budowie ciał - zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.1.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 104 Cytat: Wyraź w skali Celsjusza temperatury podane w skali bezwzględnej ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Sprawdzamy prawdziwość hipotezy o cząsteczkowej budowie ciał - zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.1.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 104 Cytat: Na oświetlonej części jednej z planet Układu Słonecznego temperatura wynosi koło 700K, a na części nieoświetlonej spada do 100K ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Sprawdzamy prawdziwość hipotezy o cząsteczkowej budowie ciał - zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.1.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 104 Cytat: Wyjaśnij, w jaki sposób rozchodzą się ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Sprawdzamy prawdziwość hipotezy o cząsteczkowej budowie ciał - zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.1.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 104 Cytat: Odpowiedz na pytanie: Czy ręka może służyć jako "przyrząd" do porównania szybkości ruchu ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Sprawdzamy prawdziwość hipotezy o cząsteczkowej budowie ciał - zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.1.6 Zobacz rozwiązanie
zad. 6 strona 104 Cytat: Aby dowiedzieć się więcej na tematy omówione w tym paragrafie ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Sprawdzamy prawdziwość hipotezy o cząsteczkowej budowie ciał - zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.2.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 111 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego tłuszcz na powierzchni ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Siły międzycząsteczkowe- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.2.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 111 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego krople deszczu przyczepiają się ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Siły międzycząsteczkowe- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.2.3 Zobacz rozwiązanie
zad.3 strona 111 Cytat: Podaj przyczynę powstawania baniek ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Siły międzycząsteczkowe- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.2.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 111 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego krople utrzymują się przez jakiś czas u wylotu ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Siły międzycząsteczkowe- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.2.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 114 Cytat: Odszukaj informację o menisku, jego rodzajach ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Siły międzycząsteczkowe- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
3.2.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 114 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego woda wsiąka ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Siły międzycząsteczkowe- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
3.2.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 114 Cytat: Wyjaśnij, jaką rolę spełnia knot w ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Siły międzycząsteczkowe- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
3.3.1 Zobacz rozwiązanie
zad.1 strona 118 Cytat: Wytłumacz dlaczego spośród ciał w różnych stanach skupienia gazy... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.3.2 Zobacz rozwiązanie
zad.2 strona 118 Cytat: Zastanów się, od czego zależy gęstość ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.3.3 Zobacz rozwiązanie
zad.3 strona 118 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego gaz całkowicie ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.3.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 118 Cytat: Wskaż, która z niżej wymienionych wielkości stanowi przyczynę tego, że cząsteczki cieczy są ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.3.5 Zobacz rozwiązanie
zad.5 strona 118 Cytat: Parowanie polega na tym, że cząsteczki z powierzchni cieczy odrywają się i oddalają od tej powierzchni. Jeśli do butelki ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.3.6 Zobacz rozwiązanie
zad.6 strona 118 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.3.7 Zobacz rozwiązanie
zad.7 strona 118 Cytat: Przeczytaj poniższy fragment wiersza Wiesławy Szymborskiej "Ruch" ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.4.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 126 Cytat: Wyjaśnij dlaczego wraz ze wzrostem temperatury rośnie ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Od czego zależy ciśnienie gazu w zamkniętym zbiorniku?- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.4.2 Zobacz rozwiązanie
zad.2 strona 126 Cytat: Spróbuj przewidzieć, czy unoszący się w górę gumowy balon meteorologiczny ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Od czego zależy ciśnienie gazu w zamkniętym zbiorniku?- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.4.3 Zobacz rozwiązanie
zad.3 strona 126 Cytat: Dlaczego na większości dezodorantów zamieszczone jest ostrzeżenie ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Od czego zależy ciśnienie gazu w zamkniętym zbiorniku?- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.4.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 126 Cytat: Zastanów się, dlaczego gulasz w puszce powinno sie podgrzewać ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Od czego zależy ciśnienie gazu w zamkniętym zbiorniku?- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.5.1 Zobacz rozwiązanie
zad.1 strona 130 Cytat: Która z wymienionych substancji nie jest pierwiastkiem chemicznym ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- sprawdź swoją wiedzę.
Fizyka zadania
3.5.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 130 Cytat: Przykładem substancji o budowie krystalicznej jest ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- sprawdź swoją wiedzę.
Fizyka zadania
3.5.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 130 Cytat: Ogórki, które zamierzamy ukisić, zalewamy w słoiku osoloną wodą. Po ukiszeniu także wnętrze ogórków jest słone ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- sprawdź swoją wiedzę.
Fizyka zadania
3.5.4 Zobacz rozwiązanie
zad.4 strona 130 Cytat: Temperatura 7oC ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- sprawdź swoją wiedzę.
Fizyka zadania
3.5.5 Zobacz rozwiązanie
zad.5 strona 130 Cytat: Temperatura 373K ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- sprawdź swoją wiedzę.
Fizyka zadania
3.5.6 Zobacz rozwiązanie
zad. 6 strona 130 Cytat: gdy przysuniemy boczną powierzchnię ułożonej poziomo szklanki do strumienia wody z kranu, to zauważymy, że woda częściowo "opasuje" szklankę ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- sprawdź swoją wiedzę.
Fizyka zadania
3.5.7 Zobacz rozwiązanie
zad.7 strona 130 Cytat: Zjawisko napięcia powierzchniowego nie odgrywa roli ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- sprawdź swoją wiedzę.
Fizyka zadania
3.5.8 Zobacz rozwiązanie
zad.8 strona 131 Cytat: Objętość gazu można łatwo zmienić, a objętość cieczy bardzo trudno ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- sprawdź swoją wiedzę.
Fizyka zadania
3.5.9 Zobacz rozwiązanie
zad.9 strona 131 Cytat: Przeczytaj poniższe stwierdzenia ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- sprawdź swoją wiedzę.
Fizyka zadania
3.5.10 Zobacz rozwiązanie
zad.10 strona 131 Cytat: Odszukaj w podręczniku niżej wymienione doświadczenia ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- sprawdź swoją wiedzę.
Fizyka zadania
3.6.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 132 Cytat: Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania: Środki masowego przekazu donoszą ostatnio o przełomie ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- wprawki egzaminacyjne
Fizyka zadania
3.6.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 132 Cytat: Poniższa tabela zawiera masy cząsteczek kilku gazów oraz ich średnie szybkości w temperaturze 0oC ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- wprawki egzaminacyjne
Fizyka zadania
3.6.3 Zobacz rozwiązanie
zad.3 strona 132 Cytat: Na wybranym przykładzie opisz zjawisko ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- wprawki egzaminacyjne


NOWOŚĆ

The Friends of Mine
The Friends of Mine
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Rozwiązania zadań w telefonie
Rozwiązania zadań z fizyki w telefonie, tablecie
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl
Układ okresowy
Układ okresowy (tablet, smartfon, telefon)
fizyka w gimnazjum
Zobacz rozwiązania zadań:
Rozwiązania zadań świat fizyki gimnazjum
Rozwiązania zadań fizyka operon
Matematyka wzory zadania gimnazjum
grafika2D